Hà Nội: Số nhà 107, Hoàng Ngân, Nhân Chính , Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: Ms.Liên : 0984.735.037 Ms.Hồng : 0974.104.215 Tư vấn chung: 0973.812.088

Tin tức

Luật Gia Minh cung cấp các tin tức liên quan đến pháp luật Việt Nam, giúp cho khách hàng nắm bắt được thông tin pháp luật một cách nhanh nhất.

Quyết định về việc quy định đóng bảo hiểm bổ sung

Quyết định về việc quy định đóng bảo hiểm bổ sung

QUY ĐỊNH ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BỔ SUNG ĐỂ TÍNH HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ.. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH […]

read more