Hà Nội: Số nhà 107, Hoàng Ngân, Nhân Chính , Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: Ms.Liên : 0984.735.037 Ms.Hồng : 0974.104.215 Tư vấn chung: 0973.812.088
cập nhật bởi quantrivien trong Dịch vụ tư vấn đầu tư

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

[01]    Kính gửi:
[02]    Nhà đầu tư :
Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:
[11]    1. Tên dự án đầu tư:
[12]    2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13]    3. Mục tiêu, quy mô của dự án:
[14]    4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:
[15]    Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16]    5. Thời hạn hoạt động:
[17]    6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18]    7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
8. Nhà đầu tư cam kết:
a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;
b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

….. …, ngày …… tháng …… năm …….
NHÀ ĐẦU TƯ

[19]
[20]    Hồ sơ kèm theo:

>> Download các mẫu đơn tại đây !

  1. Mẫu đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh ( Tải về )
  2.  Mẫu đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp có thành lập chi nhánh ( Tải về )
  3.  Mẫu đăng ký/ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  đối với trường hợp có thành lập doanh nghiệp  ( Tải về )
  4. Mẫu đăng ký đầu tư  đối với dự án đầu tư trong nước, không có yêu cầu cấp GCNĐT ( Tải về )

    CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA MINH THỊNH

    Hà Nội: Số Nhà 107, Phố Hoàng Ngân , Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân, Hà Nội

    Hotline: 0973.812.088  Ms.Liên : 0984.735.037  Ms.Hồng : 0974.104.215